Adatvédelmi szabályzat

Mi ez a szabályzat?

Ez az adatvédelmi szabályzatunk, amelyben kifejtjük, hogy kik vagyunk, miért és hogyan dolgozunk fel személyes adatokat. Amennyiben Ön érintett a személyes adatok bármelyikét tekintve, akkor alább tájékoztatást kaphat, arról hogy milyen jogai vannak, illetve hogyan tudja felvenni velünk a kapcsolatot.

Kik vagyunk?

Füzes-Bau Kft.

Kinek a személyes adatait kezeljük?

Adott esetben kezeljük az Ön személyes adatait, ha
• Ön vevőnk, szállítónk vagy egyéb szerződéses partnerünk,
(ide értve olyan eseteket is, amikor Önnel bérleti, vállalkozási vagy egyéb szerződéses kapcsolatunk áll fenn);
• Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat;
• Ön vevőnknél, szállítónknál vagy egyéb szerződéses partnerünknél vagy olyan szervezetnél dolgozik, ahol igénybe veszik szolgáltatásainkat;
• Ön olyan személy (vagy olyan személynél, szervezetnél dolgozik), akinek értékesíteni kívánjuk szolgáltatásainkat. Ebben az esetben közvetlenül Öntől vagy más forrásból kaptuk meg az adatait.
• Ön érdeklődik a Füzes-Bau Kft. által meghirdetett állásajánlatok illetve a honlapjainkon elhelyezett egyéb információk iránt.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

1. Az Ön személyes adatait.

Adott esetben olyan, Önnel kapcsolatos személyes adatokat kezelünk, melyeket vagy Öntől, vagy máshonnan kaptunk. Az adatkezelésünk az alábbiakban foglalt személyes adatokat érintheti.

Adott esetben például az alábbi személyes adatait kezeljük:
• a nevét,
• munkáltatójának nevét, valamint az Ön pozícióját vagy azt az osztályt, ahol dolgozik,
• a címét, telefonszámát, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségi adatait (melyek az Önhöz vagy az Önt foglalkoztató szervezethez fűződő kapcsolatunk függvényében lehetnek a munkájával vagy a személyével kapcsolatosak),
• adott esetben adószámát/adóazonosító jelét, egyéni vállalkozói számát.

2. Olyan információt, amelyet a velünk folytatott kommunikációjából nyertünk

Adott esetben olyan információt kezelünk, melyet az Önnel folytatott kommunikációból nyertünk, így például

• olyan Önnel kapcsolatos információt, melyet úgy oszt meg velünk, hogy telefonon, e-mailen, a honlapunkon keresztül (különösen a honlapjainkról elérhető kapcsolat-felvételi és egyéb űrlapok kitöltése útján ad nekünk), a közösségi médián keresztül vagy egyéb módon kommunikál velünk;
• olyan információt, amelyet megad nekünk, vagy amelyet megszerzünk, amikor használja honlapunkat, igénybe veszi szolgáltatásainkat, termékeket szállít vagy szolgáltatásokat nyújt nekünk, érdeklődik egy szolgáltatásunk iránt, szerződést köt velünk, rendezvényen vesz részt, problémával fordul hozzánk, vagy ezek valamelyikét annak a szervezetnek a nevében teszi, amelyiknél dolgozik.

3. Olyan információt, amelyet az Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel kötött ügyletekkel kapcsolatosak

Adott esetben az Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel kötött ügyletekkel kapcsolatos információkat kezelünk, így például:
• olyan, a velünk kötött ügyleteket érintő információt, amely Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel kapcsolatos (pl. az általunk Önnek nyújtott szolgáltatásokkal, vagy Ön által nekünk nyújtott termékekkel illetve szolgáltatásokkal kapcsolatosak);
• olyan egyéb, Önnel kapcsolatos információt, amelyet azért szükséges kezelnünk, hogy szerződést kössünk Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel, illetve ilyen szerződést teljesítsünk (pl. szerződések teljesítéséhez szükséges);
• olyan eseményekkel kapcsolatos információt, amelyekre Önt vagy az Önnel kapcsolatban állókat meghívják, továbbá az Ön személyes információit és preferenciáit abban a mértékben, amely az ilyen események megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges;
• olyan információt, melyet megad nekünk, vagy melyet megszerzünk, amikor ellátogat hozzánk (pl. amikor bejelentkezik, vagy felvétel készül Önről a biztonsági kamerákkal, vagy amikor megadja nekünk gépkocsija regisztrációjának adatait).

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, amikor meglátogatja a honlapunkat?

Amikor meglátogatja a honlapunkat, az alábbi információkhoz juthatunk hozzá:
• műszaki információk, beleértve az IP-(internetprotokoll-) címet, mellyel számítógépe az internethez csatlakozik, internet szolgáltatóját, bejelentkezési információit, böngészőjének típusát és verzióját, időzóna-beállítását, böngészője beépülő moduljainak típusát és verzióját, operációs rendszerét és platformját;
• a látogatásáról szóló információt, beleértve az egységes forrás-helyazonosítót (URL-eket), a honlapunkhoz vezető, a honlapunkon megtett és a honlapunkról elvezető kattintási utat, az Ön által megtekintett vagy keresett termékeket, az oldal betöltési idejét, a letöltési hibákat, a bizonyos oldalakon való tartózkodás hosszát, az oldallal való interaktivitásról szóló információt (mint a görgetés, a kattintás és az egéráthúzások), az oldal elhagyásának módjait.
• a honlapunkon elhelyezett kapcsolatfelvételi és egyéb űrlapok kitöltésével megadott adatokat.

Sütiket (cookie)

A sütik (cookie) használatával kapcsolatosan, kérjük, olvassa el szabályzatunkat, amely tartalmazza az ezzel kapcsolatos személyes adatok kezelésének részletes információt.

Füzes-Bau Kft. süti szabályzat

 

Mit csinálunk az Ön személyes adataival?

Adott esetben az alábbi célokkal kezeljük az Ön személyes adatait:
• hogy szerződést kössünk Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel, illetve ilyen szerződést teljesítsük;
• hogy
– szolgáltatásokat nyújtsuk;
– termékeket értékesítsünk;
– termékeket és szolgáltatásokat szerezzünk be szállítóktól;
– kezeljük és intézzük a vevőkkel, a szállítókkal, egyéb szerződéses partnereinkkel vagy szolgáltatásaink más igénybe vevőivel fenntartott kapcsolatainkat;
amikor is Ön vagy az Önt foglalkoztató szervezet az említett vevő, szállító, szerződéses partner vagy szolgáltatások igénybe vevője;
• hogy tájékoztatást adjunk megkeresésére vonatkozóan;
• hogy honlapunkat belső működésünk céljaira kezeljük, beleértve a hibaelhárítást, továbbá az adatelemzési, a tesztelési, a kutatási, valamint a statisztikai és felmérési célokat;
• hogy honlapunkat fejlesszük annak érdekében, hogy a tartalmat az Ön és a számítógépe számára optimális módon jelenítsük meg;
• hogy gondoskodjunk honlapunk és egyéb rendszereink biztonságosságáról;
• hogy nyomon kövessük a hirdetéseink hatékonyságát, és hogy célzott hirdetéseket alkalmazzunk.

Kikkel közöljük az Ön személyes adatait?

Adott esetben az alábbiakkal közöljük az Ön személyes adatait:
• a Füzes-Bau Kft. bármely tagjával
• harmadik személyekkel, köztük
– üzleti partnereinkkel, vevőinkkel, szállítóinkkal és alvállalkozóinkkal az általunk Önnel vagy az Önt foglalkoztató szervezettel kötött szerződések vagy a szokásos üzletmenet részét képező egyéb ügyletek teljesítése céljából;
– könyvvizsgálóinkkal, jogi tanácsadóinkkal és egyéb szakmai tanácsadóinkkal vagy szakszolgáltatóinkkal;
• a honlapunkon keresztül megszerzett információ tekintetében
– elemzést végző és keresőmotor-szolgáltatókkal, melyek segítenek abban, hogy fejlesszük és optimalizáljuk honlapunkat.

Egyéb lehetséges címzettek

Adott esetben harmadik személyekkel közöljük személyes adatait,
• amennyiben vállalkozást adunk el vagy vásárolunk, személyes adatait adott esetben közöljük az ilyen vállalkozások leendő eladójával vagy vevőjével a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően;
• amennyiben vállalkozásunkat megvásárolja egy harmadik személy, amely esetben a nálunk lévő személyes adatok az átruházott eszközök közé tartoznak majd;
• amennyiben kötelesek vagyunk személyes adatait közölni vagy megosztani, annak érdekében, hogy egy jogszabályi kötelezettségnek eleget tegyünk, vagy amennyiben érvényesítjük vagy alkalmazzuk szerződési feltételeinket vagy egyéb Önnel kötött megállapodásainkat; vagy hogy védjük a Füzes-BAu Kft. és partnereink vagy mások jogait, vagyonát és biztonságát; Ennek részét képezi az információcsere más vállalkozásokkal és szervezetekkel a csalás elleni védelem érdekében.

Mi a jogalap az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a következő:
• Amikor szükséges megszerezni az Ön előzetes hozzájárulását az adatkezeléséhez, be fogjuk szerezni a hozzájárulását, és bízunk benne, hogy azt megadja számunkra az adott adatkezelés tekintetében. Amennyi a hozzájárulásán alapul az adatkezelésünk, akkor a hozzájárulását bármikor vissza is vonhatja.
• Egyéb esetben akkor fogjuk kezelni személyes adatait, amikor arra szükség van
– ahhoz, hogy olyan szerződést teljesítsünk, melynek Ön szerződő fele, vagy, hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk egy ilyen szerződés megkötésére;
– ahhoz, hogy eleget tegyünk jogszabályi kötelezettségünknek;
– ahhoz, hogy érvényesítsük a saját vagy mások jogos érdekeit, feltéve, hogy arra csak olyan körülmények között kerül sor, amelyek között az ilyen jogos érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön jogos érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága. (A legtöbb olyan helyzet, amikor az Önt foglalkoztató szervezettel fennálló jogviszonyunk keretében, a kapcsolattartás során kezeljük adatait, ebbe a kategóriába tartozik.)

Hol és hogyan kezelünk személyes adatokat?

Kizárólag az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) belül kezeljük személyes adatait.

Minden általunk kezelt személyes adatot biztonságosan tárolunk. Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok ne kerüljenek jogellenes vagy illetéktelen kezelésre, jogosulatlan nyilvánosságra-hozatalra, valamint azok ne vesszenek el vagy sérüljenek meg. Amennyiben honlapunkhoz vagy rendszereinkhez hozzáférést biztosító jelszót adunk meg Önnek, felelősség terheli azért, hogy a jelszavát bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy jelszavát ne ossza meg másokkal.

Meddig kezelünk személyes adatokat?

Személyes adatokat csak addig kezelünk, amíg arra szükség van arra/azokra a cél(ok)ra, amely(ek)re azokat eredetileg gyűjtöttük. Ezt követően az adatokat töröljük vagy archiváljuk, kivéve, amennyiben azok kezelése továbbra is szükséges annak érdekében, hogy megfeleljünk jogszabályi kötelezettségeinknek, vagy egyéb jogszerű és jogos célra.

Milyen jogai vannak?

Önnek a következő jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban:
• Hozzáférést kérhet az érintett személyes adatokhoz.
• Kérheti az általunk kezelt téves személyes adatok helyesbítését.
• Bizonyos körülmények között (rendszerint akkor, amikor Ön személyes adatokat adott meg, de már nincs szükség arra, hogy azokat továbbra is kezeljük) jogosult lehet megkövetelni, hogy töröljük az érintett személyes adatokat.
• Bizonyos esetekben jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatok kezelését korlátozzuk.
• Adott esetben jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsuk egy másik adatkezelő részére.
• Bizonyos körülmények között, Ön jogosult lehet arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább ezen adatokat.
• Amennyiben úgy kezeljük személyes adatait, hogy Ön előzetesen hozzájárult az adatkezeléshez, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, azt követően pedig felhagyunk az érintett adatkezeléssel.
• Ha panasza van személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, megkereshet minket, vagy hivatalos panaszt nyújthat be Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése a személyes adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges (pl. jogszabályi előírás miatt meg kell őriznünk az adott személyes adatokat), illetve, hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

Hogyan gyakorolhatja a személyes adataihoz fűződő jogait? Kihez fordulhat kérdéseivel?

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy gyakorolni szeretné fenti jogosultságait, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikén:

Elérhetőségeink, kapcsolatfelvétel velünk:

Cím: 3390 Füzesabony, Móricz Zsigmond utca 1.
Telefon: (+36) 36/542-004
E-mail: fuzesbau@t-online.hu

Megkereséseire igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül reagálni, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a megtett intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelme összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható a GDPR rendelkezései alapján. Ebben az esetben a késedelem okainak megjelölésével a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy szükség lehet arra, hogy további információt kérjünk Öntől annak érdekében, hogy azonosítsuk Önt, mielőtt megadjuk a kért tájékoztatást.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatos eljárásunkkal nem lenne elégedett jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszám: +36 1 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu;) illetőleg jogellenes adatkezelés esetén választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Jelen szabályzat módosítása

Minden jövőbeni módosításról ezen az oldalon adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy gyakran látogasson el erre az oldalra, hogy meg tudja tekinteni adatvédelmi szabályzatunk frissítéseit vagy módosításait.

Szabályzat dátuma

A jelen szabályzat utolsó frissítése: 2019. október 12.

A Füzes-Bau Kft. adatvédelmi szabályzatát itt találja:

Adatkezelési tájékoztató